På Kilsbergens kant i Garphyttan hittar man Garphyttans missionshus som funnits där sedan 1883. Vi är en frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Som församling vill vi vara en positiv resurs för människor i Garphyttan och dess omgivningar. Alla är välkomna att dela vår gemenskap och delta i olika aktiviteter. 
________________________________________________________________________________________________

Dags för en liten nulgesanalys inför höstterminen

Vi kan med glädje konstatera att nästan alla barn mellan 7-16 år i vår församling har varit på läger under våren och i sommar. Vilken glädje det har varit att få vara med som ledare och se hur barn interagerar med varandra, hur vuxna och barn verkligen trivs tillsammans och hur vuxna ger av sig själva och sin tid för att barnen ska få möjlighet att lära känna den Gud som har skapat dem och förstå att Han älskar dem och vill dem väl. 

Under sommaren har också många församlingmedlemmar engagerat sig i att måla om och göra fint runt vårt Missionshus inför hösten och den verksamhet som snart startar. 

Vi har som församling upplevt att vi hör ihop, att vi tillsammans hjälps åt både med praktiska ting och med att ge varandra förutsättningar att växa som människor och i tro. Det är nämligen så att det händer något när vi är tillsammans. Tillsammans är församlingens styrka. Att ung och gammal, liten och stor möts och delar erfarenheter med varandra. I söndagens predikan fick jag åter igen höra berättelsen om när Jesus lyfte fram barnen som exempel på hur vi vuxna ska vara, han gjorde det i ett sammanhang där det uppenbarligen fanns både barn och vuxna. Han sa: "Du måste bli som ett barn för att komma till himlen". Tillsammans proklamerar vi i Garphyttans Missionshus:

"Vi tror på Gud vår Fader och på Jesus Krist Guds son Vi tror på Helig Ande Vår Gud är tre i en Vi tror att Jesus uppstått och gett oss evigt liv Vår tro är byggd på det namnet Jesus Du led och dog på korset Du kom till vårt försvar Din nåd blev vår räddning Du gick till dödens rike Uppstod i härlighet För evigt på tronen" av Hillsong Worship.https://youtu.be/OUaJcpJJtk0

Under flikarna längst upp och i högerspalten här intill kan du läsa om vad vi gör för varandra och för DIG. Fredagen den 8/9 har vi Tacokväll. Välkommen med! (men meddela innan om du kommer till någon av oss som finns nämnda på denna hemsida)

 

 

Skrmavbild_2015-02-06_kl._19.15.00.png

T-time vill vara en plats för ungdomar där man kan glida in som man är och hänga tillsammans i en positiv atmosfär. Här finns plats för tävlingar, trams, turneringar, tankar och tro.
För alla tonåringar från tretton år, troende eller inte.

För dig som är tonåring i Garphyttan har vi ibland "Tonårshäng". Mer om detta hittar du på FB.

https://www.facebook.com/pages/Tonårshäng-15-Garphyttans-Missionshus/1381922462116502?fref=ts


 

Kollekt
Även om du inte kommer på gudstjänsten kan du numera ge kollekt via SMS. När som helst under veckans alla dagar och hur många gånger som helst. 
Vill du ge 50kr smsar du GARP50 
Vill du ge 100kr smsar du GARP100 
Vill du ge 200kr smsar du GARP200 
 
till telefonnummer: 72980 
Pengarna belastar sedan din telefonräkning. 
 
Detta är givetvis helt frivilligt och vi kommer även fortsätta med vanlig kollekt samt att överföring från din bank går också bra. Kanske du vill ge din kyrkoavgift till vår församling via EFK. Anmäl dig i så fall före 1 nov så träder det ikraft till nästa deklaration, http://www.efk.se/kyrkoavgift. 
 
Glöm heller inte att 10% av det du ger via sms går till ett företag som administrerar tjänsten. Så om du SMSar GARP100 kommer endast 90kr in på församlingens konto. 

 

Kvarnvägen 20
719 41 Garphyttan

Postgironummer: 79 15 84-6

Församlingens föreståndare: 
Sebastian Molitor 019-10 39 52
Församlingens ordförande: 
Johan  Fahlström 019-12 73 13

 

Missionshusvärdar: Anders och Ingalill Ekblom 019-29 86 09

 

Garphyttans frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan