På Kilsbergens kant i Garphyttan hittar man Garphyttans missionshus som funnits där sedan 1883. Vi är en frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Som församling vill vi vara en positiv resurs för människor i Garphyttan och dess omgivningar. Alla är välkomna att dela vår gemenskap och delta i olika aktiviteter. 
________________________________________________________________________________________________

 

I ett samhälle där människovärdet ofta mäts i pengar och mäniskor graderas efter effektivitet, popularitet och ursprung tror istället vi att alla människor är lika inför Gud. Lika mycket älskade av Gud.

Det är en stor glädje och värt att fira.

 

På söndagarna gör vi det genom att fira gudstjänst i Missionshuset.

När vi har söndagsskola, scouter, drar iväg med tonåringarna på ngt äventyr, stöttar mission i andra länder eller hjälper någon medmänniska i Garphyttan så vill vi sprida denna glädje.

I en mörk värld är den kristna tron hopplöst optimistisk.

 

När den sydafrikanske fredspristagaren och ärkebiskopen Desmond Tutu blev ifrågasatt av en journalist för att han var ”hopplöst optimistisk” i sin kamp mot apartheidregimen och tron på att den fängslade Nelson Mandela skulle bli president svarade han:

”Broder, sade Tutu, Den kristna tron är hopplöst optimistisk eftersom den bygger på tron på en kille som dog en fredag, men uppstod på söndag.” 

Välkommen att under hösten komma upp till oss i Missionshuset och dela denna glädje och obotliga optimism om en ljus framtid och en kärleksfull närvarande Gud.

/Johan Fahlström

 

 

Skrmavbild_2015-02-06_kl._19.15.00.png

T-time vill vara en plats för ungdomar där man kan glida in som man är och hänga tillsammans i en positiv atmosfär. Här finns plats för tävlingar, trams, turneringar, tankar och tro.
För alla tonåringar från tretton år, troende eller inte.

För dig som är tonåring i Garphyttan har vi ibland "Tonårshäng". Mer om detta hittar du på FB.

https://www.facebook.com/pages/Tonårshäng-15-Garphyttans-Missionshus/1381922462116502?fref=ts


 

Kollekt
Även om du inte kommer på gudstjänsten kan du numera ge kollekt via Swish. När som helst under veckans alla dagar och hur många gånger som helst. 

Swishnr. 1234522843

Detta är givetvis helt frivilligt och vi kommer även fortsätta med vanlig kollekt samt att överföring från din bank går också bra. Kanske du vill ge din kyrkoavgift till vår församling via EFK. Anmäl dig i så fall före 1 nov så träder det ikraft till nästa deklaration, http://www.efk.se/kyrkoavgift. 
 

Kvarnvägen 20
719 41 Garphyttan

Postgironummer: 79 15 84-6

Församlingens föreståndare: 
Sebastian Molitor 019-10 39 52
Församlingens ordförande: 
Johan  Fahlström 019-12 73 13

 

Missionshusvärdar: Anders och Ingalill Ekblom 019-29 86 09

 

Garphyttans frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan