På Kilsbergens kant i Garphyttan hittar man Garphyttans missionshus som funnits där sedan 1883. Vi är en frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Som församling vill vi vara en positiv resurs för människor i Garphyttan och dess omgivningar. Alla är välkomna att dela vår gemenskap och delta i olika aktiviteter. 
________________________________________________________________________________________________

I denna ljuva sommartid - en liten reflektion kring en av våra mest kända sommarpsalmer

En helg som denna Kristi Himmelsfärdhelg när solen värmer och naturen exploderar kan jag inte låta bli att sjunga I denna ljuva sommartid. ... och när jag läser inte bara de tre första (skolavslutnings)verserna utan lite mer fylls jag av en tacksamhet för det jag har och den kärlek jag får av Gud och mina medmänniskor.

I helgen har det varit ett stort evenemang i centrum "Kärlek till Örebro". Kristenheten vill dela med sig av den kärlek man funnit i tron på Jesus. Man vill vara som den bevattnade blomma det står om i vers 8, blomma och visa andra på hur god Gud är emot oss. Som det träd det står om i vers 9, som delar med sig av god frukt. Och sist bli bevarad i Guds kärlek, få finnas i hans närhet och omsorg och känna sig bekräftad av honom som är livet själv.

Är det så att denna skolavslutningssång helt enkelt handlar om att leva i Guds närhet, se medmänniskan i mötet och kanske få berätta om den tro man har. Att likt evenemanget "Kärlek till Örebro" ta chansen att göra något för någon annan och berätta om att Gud är verklig idag.

Det är min önskan att detta ska prägla mig i mitt liv, för att jag mår bra av att bry mig om andra, men också för att det ger mig så mycket kärlek tillbaka. Jesus sa: "Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du göra för dem". Det ligger mycket i det! Lev kärlek!

1.
I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.

2.
Av rika löv är grenen full,
Och jorden täckt sin svarta mull
Med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
Med större prakt och härlighet
Än Salomos dig gläder.

4.
Vi skulle jag allena då
I denna tid otacksam gå,
När allt sitt lov dig bringar?
O Gud, som äran hörer till,
Med lov till dig jag höja vill
I tron min andes vingar.

8.
Låt, Jesu, mig uti ditt hägn,
Alltjämt av nådens milda regn
Bevattnad, stå i blomma.
Din kärleks sol upplive så
Min själ, att trones frukter må
Av hennes värme komma.

9.
Låt Anden din mig bliva när,
Så att ett träd jag ständigt är,
Som goda frukter giver.
Förlän att jag, en planta grön,
En saronslilja, täck och skön,
Uti din vård förbliver.

10.
Behåll mig till ditt paradis
Och låt mig på de trognas vis
I dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
I trohet sann, i kärlek ren,
Så vill jag mer ej önska.

Med önskan om en fortsatt härlig försommar!

Hälsningar från Garphyttans frikyrkoförsamling genom Åsa Fahlström

 

Skrmavbild_2015-02-06_kl._19.15.00.png

T-time vill vara en plats för ungdomar där man kan glida in som man är och hänga tillsammans i en positiv atmosfär. Här finns plats för tävlingar, trams, turneringar, tankar och tro.
För alla tonåringar från tretton år, troende eller inte.

För dig som är tonåring i Garphyttan har vi ibland "Tonårshäng". Mer om detta hittar du på FB.

https://www.facebook.com/pages/Tonårshäng-15-Garphyttans-Missionshus/1381922462116502?fref=ts


 

Kollekt
Även om du inte kommer på gudstjänsten kan du numera ge kollekt via SMS. När som helst under veckans alla dagar och hur många gånger som helst. 
Vill du ge 50kr smsar du GARP50 
Vill du ge 100kr smsar du GARP100 
Vill du ge 200kr smsar du GARP200 
 
till telefonnummer: 72980 
Pengarna belastar sedan din telefonräkning. 
 
Detta är givetvis helt frivilligt och vi kommer även fortsätta med vanlig kollekt samt att överföring från din bank går också bra. Kanske du vill ge din kyrkoavgift till vår församling via EFK. Anmäl dig i så fall före 1 nov så träder det ikraft till nästa deklaration, http://www.efk.se/kyrkoavgift. 
 
Glöm heller inte att 10% av det du ger via sms går till ett företag som administrerar tjänsten. Så om du SMSar GARP100 kommer endast 90kr in på församlingens konto. 

 

Kvarnvägen 20
719 41 Garphyttan

Postgironummer: 79 15 84-6

Församlingens föreståndare: 
Sebastian Molitor 019-10 39 52
Församlingens ordförande: 
Johan  Fahlström 019-12 73 13

 

Missionshusvärdar: Anders och Ingalill Ekblom 019-29 86 09

 

Garphyttans frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan