Händer i Missionshuset

Gudstjänst söndagar kl.16.00.


Barn

Söndagsskola i samband med våra Gudstjänster. Vi använder oss av maerialet Leva livet som kommer från Pingst Ung med de små barnen. De äldre barnen kommer under hösten att lyssna till berättelser ut Bibeln som handlar om när Jesus gör under. De äldre barnen arbetar även lite digitalt. 

Kontaktpersoner:

Camilla Björkering, 070-561 32 72 Ulrika Molitor, 073-960 02 10

Ansvariga för familjegudstjänster:

Linda Sjöberg 019-298 308, Helena Hultman

Scout vi träffas torsdagar mellan kl.18.30-20.00, vid Missionshuset. Ibland åker vi även på hajk och läger. Ålder 9-12.

Kontaktpersoner:

åk 3-4: Johan Fahlström, 072-5782472, 070-567 71 70, Anna Öhrström, 070-787 14 10

åk 5-6: Daniel Sjöberg, 070-210 88 52, Sebastian Molitor, 073-996 16 45

Läger

Sommar och sportlov åker vi på Smajlläger på Hjälmargården med de barn som vill. Under våren är det även Sång- och danssmajl på Hjälmargården. Dessa läger är väldigt uppskattade. Vill du läsa mer så gå in på http://www.hjalmargarden.se/lager/

Våra tonåringar åker på Chililäger, också dessa är på Hjälmargården (se länk ovan).

Vuxna

Liv och tro, måndagar i olika församlingsmedlemmars hem, 18.30-20.00.

Välkommen att träffas i en mindre grupp i ett hem, samtala om livet, kristen tro och be tillsammans som ett komplement till gudstjänsterna i frösamlingen.

Kontaktpersoner: Anders & Inga-Lill Ekblom 019-298609 / 070-5644366 


Diakoni

Önskar du samtala med någon?

Lars-Ruben & Anne Charlotte Fahlström, 019-298 360/ 070-557 2983, Anna Öhrström, 070-787 14 10