Garphyttans Frikyrkoförsamling

Vi är en församling i samverkan med Evangeliska Frikyrkan (EFK)

På Kilsbergens kant i Garphyttan hittar man Garphyttans missionshus som funnits där sedan 1883. Vi är en frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Som församling vill vi vara en positiv resurs för människor i Garphyttan och dess omgivningar. Alla är välkomna att dela vår gemenskap och delta i olika aktiviteter. I missionshuset försöker vi erbjuda ung som gammal något som passar. För de unga har vi just nu Söndagsskola och Scouter. Till de äldre erbjuder vi Bön och Studiegrupp samt lovsångstund första måndagen i månaden.

Information utifrån Covid -19 (Corona)

Utifrån rådande omständigheter med Lokala Allmäna Råd om att inte träffas i större grupper, är våra gudstjänster och Liv och tro (Bön och Bibelgrupp) på paus. Vi fortsätter att ha scoutverksamheten igång, men kommer lägga om verksamheten så att vi är ute framöver. Kläder efter väder gäller. Välkomna alla scouter!

Vi uppdaterar med ny information efter den 24/11 2020. /Församlingsledningen

Gudstjänst 8/11

Vill du följa dagens gudstjänst klicka på länken nedan.

Gudstjänst för alla åldrar 2020-11-08Framtiden är redan här

I dag, i ”nuet ” finns och börjar vår och våra barns framtid. Varje dag hör vi om pandemi i vår närhet, flyktingkriser, egoistiska politiska världsledare, brottslighet, ekonomiska problem, naturkatastrofer, psykisk ohälsa, vård och behandlings otillräcklighet. Listan kan göras mycket längre. Är det här vår allas framtid? Ja, så kan det vara och bli om vi inte gör något åt det. Och vi alla kan bidra, där vi själva finns, efter vår egen förmåga och kraft.

I Missionshuset har vi nu anpassat möbleringen för vår verksamhet i Coronatid. Vi vill genom församlingens verksamhet vara en positiv kraft mot nedbrytande krafter i nuet och framtiden. Vi vill förmedla det glada evangeliets Tro Hopp och Kärlek till oss alla. Detta kan ge trygghet, läkning, lugn, optimism och meningsfullhet i livet. Vi önskar att scoutarbetet och söndagsskolan ger barnen en glädje och en värdefull grund att bygga på.

Jag fick som liten grabb sitta bredvid en gammal man på mer än 90 år. Han hade varit med om TBC- tiden, som också fyllde Sanatoriet i Garphyttan. Han hade kämpat för människors rätt och lika värde, kämpat mot fattigdom och skapat sysselsättning i arbetslöshetstid och en skola för alla, också med utblick till andra länder.

Han satt i sin gungstol och sjöng den gamla läsarsången” Min framtidsdag är ljus och lång ……Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar.… ”, N. Frykman 1883.

Du kan få vila i tron på Jesu löften om sinnesro och trygghet här och nu och

i framtiden trots allt som kan hända. Vi är alla älskade av nåd, och duger för vår Herre Jesu Kristus. Det finns en framtids evighet och en himmel för oss alla.

Låt oss se allt fint och gott omkring oss, njuta i den höstfärgade naturen och ta kontakt med någon i din närhet. Men håll avstånd! OBS! Till Jesus behöver Du inte hålla avstånd. Spännande bibelord i Nya testamentet: Johannes 3:16,17. Joh.7:37 Gamla testamentet: Jeremia 29:11, Jesaja 41:10

Välkommen till Missionshuset i Garphyttan!

Hälsningar från Garphyttans Frikyrkoförsamling genom / Lars-Ruben Fahlström


Vår vision

Som kristen församling med Jesus i centrum vill vi vara en andlig gemenskap, en diakonal och ansvarstagande församling som är öppen och flexibel.

Diakoni/stöd - önskar du samtala med någon kan du kontakta Lars-Ruben Fahlström 070-5572983 eller Anna Öhrström 019-179790

Du finner oss på Kvarnvägen 20 i Garphyttan.

Församlingens föreståndare: Sebastian Molitor 073-9961645

Församlingens ordförande: Johan Fahlström 070-5677170

Missionshusvärdar: Anders och Ingalill Ekblom

Pg. 791584-6, Swishnr. 1234522843