Garphyttans Frikyrkoförsamling

Vi är en församling i samverkan med Evangeliska Frikyrkan (EFK)

På Kilsbergens kant i Garphyttan hittar man Garphyttans missionshus som funnits där sedan 1883. Vi är en frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Som församling vill vi vara en positiv resurs för människor i Garphyttan och dess omgivningar. Alla är välkomna att dela vår gemenskap och delta i olika aktiviteter. I missionshuset försöker vi erbjuda ung som gammal något som passar. För de unga har vi just nu Söndagsskola och Scouter. Till de äldre erbjuder vi Bön och Studiegrupp samt lovsångstund första måndagen i månaden. 

Vår vision

Som kristen församling med Jesus i centrum vill vi vara en andlig gemenskap, en diakonal och ansvarstagande församling som är öppen och flexibel. 

Ukrianauppdatering

Livet för våra Ukrainska vänner är fortsatt en balans mellan hopp och förtvivlan. Grundtonen är fortfarande att de vill återvända hem till sitt hemland, samtidigt som de successivt etableras här i Sverige och i Garphyttan.  De två flickorna som kom hit själva har tillfälligt sin mamma på besök vilket är en enorm glädje för dem alla. Flickorna längtar hem och vill gärna följa med sin mamma när hon återvänder, men  vår förhoppning är att hon stannar så länge att våren och värmen är på gång. En av dessa flickor är 18 år och har valt att inte fortsätta studera. Hon har under hösten arbetat några timmar varje vecka i Ånnaboda. Just nu är hon arbetssökande. 

Den flickan som är kvar i skolan går på Virginska och verkar trivas bra där. Det är också hon som utvecklas mest språkligt. 

En av männen har fortfarande kvar jobb och har fått löfte om ett halvår till, vilket är en välsignelse och ger en känsla av att kunna förfoga över det egna livet och dess förutsättningar, trots ett liv på flykt undan krig. Den andra familjen "hankar" sig fram med lite olika ströjobb. Glädjen för dem är att få ha ett eget boende. Deras son går i Garphyttans skola ett par dagar i veckan och följer sin egen klass i Ukraina med hjälp av digital teknik. 


I skrivande stund är de tre ungdomarna på tonårsläger på Hjälmargården igen. Ett ställe som betyder mycket för dem eftersom det var där de först landade när de kom till Sverige. Det är deras tredje läger där sedan de kom. 

Våra Ukrainare har kommit att bli våra vänner och de är fantastiska människor. Vissa söndagar använder de Missionshuset för egna ukrainska gudstjänster och när vi besöker dem är de inte så olika våra. I kristus är vi alla ett folk och det får vi erfara nu. Vi tror på samma Gud, och är som engemensam familj även om det finns väldigt mycket som skiljer oss åt. Berikande för oss alla. De tycker också så mycket om Garphyttan och den miljö som finns runt omkring. De vandra, åker skridskor och upptäcker tillsammans. 

På kvällarna pågår fortfarande undervisning i svenska språket via Bilda eftersom de inte har rätt att börja på SFI. Möter du våra vänner så heja gärna, de är pigga och vill verkligen lära sig att prata. Kanske kan just DU bidra med lite träning eller presentera ett nytt ord:-), (Uppdaterat 20230104)

Ukrainauppdatering 

Duschen i Missionshuset är klar och vi är så tacksamma till Bruket i Garphyttan som gjorde detta möjligt. Våra vänner som bor där har naturligtvis en enklare vardag när både dusch och tvättmaskin finns i huset. Stort TACK från Garphyttans frikyrkoförsamling. 

Livet för våra Ukrainska vänner är en balans mellan hopp och förtvivlan. Grundtonen är naturligtvis att de vill återvända hem till sitt hemland, samtidigt som de successivt etableras här i Sverige och i Garphyttan. Tre av barnen har börjat i svensk skola. Än så länge tillbringas dagarna på Perrongen som är den skola där barn får börja  innan de placeras ut på skolor närmast där de bor. På Perrongen sker kartläggningar om skolgång och besök hos skolsköterska. De får lära sig grunder i svenska språket så att de har små och goda förutsättningar att kommunicera med nya kompisar på sina kommande skolor när de börjar där. 

Två av de vuxna har fått jobb, vilket är en välsignelse och ger en känsla av att kunna förfoga över det egna livet och dess förutsättningar, trots ett liv på flykt undan krig. 

Samtliga boende i Missionshuset har varit på läger tillsammans med församlingsbarn, på Hjälmargården. I sommar kommer de att åka på ett barnläger (Sommarsmajl) där flera hundra barn trivs och gör roliga saker tillsammans under en vecka. För pengar som skänkts har det införskaffats ett Ps-spel, barnen har fått åka och bada i Hagabadet och vi ska precis ordna fiskekort så att de kan fiska i våra vackra sjöar runt Garphyttan. "Tillsammans gör vi världen lite bättre" har det skrivits här tidigare, och så är det verkligen. Tack för ditt bidrag, det gör verkligen skillnad!

På kvällarna pågår undervisning i svenska språket via Bilda eftersom de inte har rätt att börja på SFI. Möter du våra vänner så heja gärna, de är pigga och vill verkligen lära sig att prata. Kanske kan just DU bidra med lite träning eller presentera ett nytt ord:-), (Uppdaterat 20220604)

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jeremia 29:11

De senaste veckorna har vi som församling och gemenskap fått växa tillsammans genom att arbeta för att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi började med att sälja våfflor lördagen den 19 mars, och skickade alla inkomster oavkortat till Unicef där summan fördubblades av Akelius. Totalt satte vi in 4125 kr som dubblades till 8250kr. Tack till alla er som kom till oss för lite fika! 

Samma helg som "Våffelfesten" var fick vi reda på att en buss var på väg genom Sverige med medmänniskor på flykt. Engagemanget i vår gemenskap fullständigt exploderade. Det städades, handlades och samverkades dag som sen kväll för att hinna iordningställa allt. Företag och enskilda hörde av sig och ville bidra med det man hade och idag bor det 7 personer i vårt Missionshus. Ett dusch/tvättrum håller på att byggas och det är är Bruket i Garphyttan som helt bekostar detta. Samverkan mellan föreningarna i vårt samhälle är så vacker att se och vi upplever alla att det är tillsammans som vi kan göra den största insatsen och skillnaden. 

I dag (4 april) ha vi fått ta emot ytterligare 5 personer till Kilsbergskanten, släktingar till de boende i Missionshuset som även de måst fly undan kriget. De här kommer delas i två grupper och får bo i två olika hem i Vintrosa. Det känns oerhört fint att få hjälpa familjerna att hålla ihop. Våra nya vänner kommer från Donesk och är med i en pingstförsamling där med ca 200 medlemmar. Första gudstjänsten som de var med hos oss i Missionshuset fick vi dela nattvarden och sedan omsluta dem i förbön. Guds församling är mycket större än vi kan förstå. 

Vill du vara med och hjälpa, så är du välkommen att komma till våra gudstjänster och/eller ge en gåva till vårt arbete. Märk det "Ukraina", Swishnr. 1234522843.

Vi ber:

I solidaritet och omsorg om Ukraina, dess folk och ledning kommer vi i tro till dig Gud, Jesus Kristus, du som är med också i svåra stunder.


Vi ber

om ditt beskydd, trygghet, ork och enighet.


Vi ber

om ledning och välsignelse över alla goda krafter  som arbetar för frihet, demokrati och i kamp mot ondskan, så det blir slut på kriget och en god framtid för folket i Ukraina, Europa och i Ryssland.


Vi ber

om hopp också för alla som nu är oroliga här i Sverige.

Jesus Kristus, Låt ditt ljus lysa i mörkret!


Diakoni/stöd - önskar du samtala med någon kan du kontakta Lars-Ruben Fahlström 070-5572983 eller Anna Öhrström 019-179790

Du finner oss på Kvarnvägen 20 i Garphyttan

Församlingens ordförande: Linda Sjöberg

Missionshusvärdar: Anders och Ingalill Ekblom

Pg. 791584-6, Swishnr. 1234522843