Garphyttans Frikyrkoförsamling

Vi är en församling i samverkan med Evangeliska Frikyrkan (EFK)

På Kilsbergens kant i Garphyttan hittar man Garphyttans missionshus som funnits där sedan 1883. Vi är en frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Som församling vill vi vara en positiv resurs för människor i Garphyttan och dess omgivningar. Alla är välkomna att dela vår gemenskap och delta i olika aktiviteter. I missionshuset försöker vi erbjuda ung som gammal något som passar. För de unga har vi just nu Söndagsskola och Scouter. Till de äldre erbjuder vi Bön och Studiegrupp samt lovsångstund första måndagen i månaden.

Vår vision

Som kristen församling med Jesus i centrum vill vi vara en andlig gemenskap, en diakonal och ansvarstagande församling som är öppen och flexibel.

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jeremia 29:11

De senaste veckorna har vi som församling och gemenskap fått växa tillsammans genom att arbeta för att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi började med att sälja våfflor lördagen den 19 mars, och skickade alla inkomster oavkortat till Unicef där summan fördubblades av Akelius. Totalt satte vi in 4125 kr som dubblades till 8250kr. Tack till alla er som kom till oss för lite fika!

Samma helg som "Våffelfesten" var fick vi reda på att en buss var på väg genom Sverige med medmänniskor på flykt. Engagemanget i vår gemenskap fullständigt exploderade. Det städades, handlades och samverkades dag som sen kväll för att hinna iordningställa allt. Företag och enskilda hörde av sig och ville bidra med det man hade och idag bor det 7 personer i vårt Missionshus. Ett dusch/tvättrum håller på att byggas och det är är Bruket i Garphyttan som helt bekostar detta. Samverkan mellan föreningarna i vårt samhälle är så vacker att se och vi upplever alla att det är tillsammans som vi kan göra den största insatsen och skillnaden.

I dag (4 april) ha vi fått ta emot ytterligare 5 personer till Kilsbergskanten, släktingar till de boende i Missionshuset som även de måst fly undan kriget. De här kommer delas i två grupper och får bo i två olika hem i Vintrosa. Det känns oerhört fint att få hjälpa familjerna att hålla ihop. Våra nya vänner kommer från Donesk och är med i en pingstförsamling där med ca 200 medlemmar. Första gudstjänsten som de var med hos oss i Missionshuset fick vi dela nattvarden och sedan omsluta dem i förbön. Guds församling är mycket större än vi kan förstå.

Vill du vara med och hjälpa, så är du välkommen att komma till våra gudstjänster och/eller ge en gåva till vårt arbete. Märk det "Ukraina", Swishnr. 1234522843.


Vi ber:

I solidaritet och omsorg om Ukraina, dess folk och ledning kommer vi i tro till dig Gud, Jesus Kristus, du som är med också i svåra stunder.


Vi ber

om ditt beskydd, trygghet, ork och enighet.


Vi ber

om ledning och välsignelse över alla goda krafter som arbetar för frihet, demokrati och i kamp mot ondskan, så det blir slut på kriget och en god framtid för folket i Ukraina, Europa och i Ryssland.


Vi ber

om hopp också för alla som nu är oroliga här i Sverige.

Jesus Kristus, Låt ditt ljus lysa i mörkret!


Diakoni/stöd - önskar du samtala med någon kan du kontakta Lars-Ruben Fahlström 070-5572983 eller Anna Öhrström 019-179790

Du finner oss på Kvarnvägen 20 i Garphyttan.

Församlingens föreståndare: Sebastian Molitor 073-9961645

Församlingens ordförande: Johan Fahlström 070-5677170

Missionshusvärdar: Anders och Ingalill Ekblom

Pg. 791584-6, Swishnr. 1234522843