Garphyttans Frikyrkoförsamling

Vi är en församling i samverkan med Evangeliska Frikyrkan (EFK)

På Kilsbergens kant i Garphyttan hittar man Garphyttans missionshus som funnits där sedan 1883. Vi är en frikyrkoförsamling i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Som församling vill vi vara en positiv resurs för människor i Garphyttan och dess omgivningar. Alla är välkomna att dela vår gemenskap och delta i olika aktiviteter. I missionshuset försöker vi erbjuda ung som gammal något som passar. För de unga har vi just nu Söndagsskola och Scouter. Till de äldre erbjuder vi Bön och Studiegrupp samt lovsångstund första måndagen i månaden.

Information utifrån Covid -19 (Corona)

Utifrån rådande omständigheter med Lokala Allmäna Råd om att inte träffas i större grupper, är våra gudstjänster och Liv och tro (Bön och Bibelgrupp) på paus. Vi pausar även scoutverksamheten, men hoppas kunna möta er alla i vår igen. Välkomna då alla scouter!

Vi uppdaterar med ny information efter den 13/12 2020. /Församlingsledningen

Vår vision

Som kristen församling med Jesus i centrum vill vi vara en andlig gemenskap, en diakonal och ansvarstagande församling som är öppen och flexibel.Jag tänker på dig Herre,du känner all tortyr.Du är där fåglar plågasoch där förföljda flyr.
Du känner till all ondskadu vet vad våldet kan.Men du är ändå starkastsom döden övervann.
Din kärlek är det störstadet starkaste jag vet.Du bär oss genom döden till dig i evighet.

Påsken handlar om HOPP.

Från nattsvart mörker till ljus, från död till liv. Därför är påskens budskap själva kärnan i den kristna tron.

Vi läser ur Bibeln:

När sabbaten var över, i gryningen till första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven. Då kom en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som en blixt, och hans kläder var vita som snö. Då skälvde väktarna av förskräckelse för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: "Var icke förskräckta, Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är icke här, han har stått upp, som han hade sagt. Kom hit och se platsen där han låg. Skynda er och säg till hans lärjungar, att han har stått upp från de döda. Han skall gå före er till Gallileen, där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta."

(Matt 28: 1-7, ur Hedegårds översättning.)


I påsk hänvisar vi till Immanuelskyrkans gudstjänster. Du finner dem här: https://www.youtube.com/user/imkorebro


Påsk för barnen

Det är viktigt att även våra barn får dela av påskens budskap. Här är en liten film som beskriver väldigt kortfattat från att Jesus tas tillfånga till Marias glädje när hon springer in till de samlade lärjungarna och berättar att hon har mött den uppståndne.

Diakoni/stöd - önskar du samtala med någon kan du kontakta Lars-Ruben Fahlström 070-5572983 eller Anna Öhrström 019-179790

Du finner oss på Kvarnvägen 20 i Garphyttan.

Församlingens föreståndare: Sebastian Molitor 073-9961645

Församlingens ordförande: Johan Fahlström 070-5677170

Missionshusvärdar: Anders och Ingalill Ekblom

Pg. 791584-6, Swishnr. 1234522843