Barnverksamhet

För närvarande är är vår Söndagsskola och Scoutverksamhet vilande. 

När det ordnas läger vill vi alltid finnas där med våra församlingsbarn. Under ett år deltar barnen i olika läger beroende på ålder och intresse. De läger som är på Hjälmargården är Sommarsmajl, Sång- och danssmajl, vintersmajl och Chili. Bilderna visar minnen från några olika smajlläger.