Barnverksamhet

I församlingens regi ordnas verje vecka verksamhet för barn och ungdomar. På onsdagar träffas scouterna och varannan fredag tonåringar. På söndagarna i samband med gudstjänsterna har vi söndagsskola. För de allra minsta barnen finns en lekhörna att var i under gudstjänsterna.

I höst har en dansgrupp för barn i åldern 6-9 år börjat. Den leds av Julianna Kågström, kontaktperson Bengt Björkering.

När det ordnas läger vill vi alltid finnas där med våra församlingsbarn. Under ett år deltar barnen i olika läger beroende på ålder och intresse. De läger som är på Hjälmargården är Sommarsmajl, Sång- och danssmajl, vintersmajl och Chili. Bilderna visar minnen från några olika smajlläger.