Söndagsskola

I församlingen finns ca 20 barn i spridda åldrar. I samband med våra gudstjänster har vi söndagsskola för barnen. Till söndagsskolan är alla barn välkomna oavsett om det finns församlingsförankring eller om man bara vill komma och vara med.

Lilla söndagsskolgruppen


Stora söndagsskolgruppen