Söndagsskola

I församlingen finns ca 20 barn i spridda åldrar. I samband med våra gudstjänster har vi söndagsskola för barnen. En grupp för barn 3-8 år och en grupp 9-12 år. Till söndagsskolan är alla barn välkomna oavsett om det finns församlingsförankring eller om man bara vill komma och vara med.

Lilla söndagsskolgruppen


Stora söndagsskolgruppen

Vi arbetar med berättelser ur Bibeln. Ibland tittar vi på film och ibland skapar vi själva. Genom att lära oss om Bibelns berättelser får vi redskap att reflektera över Guds storhet och närhet ju äldre vi blir. Ibland är vi fyra och ibland fler, det beror på vilka som kommer.

Ledare Lilla gruppen; Ulrika Molitor 073-9600210, Camilla Björkering 070-5613272

Ledare stora gruppen; Åsa Fahlström 072-5782472, Sebatian Molitor 073-9961645