Söndagsskola

Vår söndagsskolverksamhet  är för närvarande vilande.

I församlingen finns ca 20 barn i spridda åldrar. I samband med våra gudstjänster har vi tidigare haft söndagsskola för barnen.  Till söndagsskolan är alla barn välkomna oavsett om det finns församlingsförankring eller om man bara vill komma och vara med.

Lilla söndagsskolgruppen

Stora söndagsskolgruppen