Liv och Tro

Välkommen att träffas i en mindre grupp i ett hem. Vi läser Bibeln, samtalar om livet och ber tillsammans som ett komplement till gudstjänsterna i församlingen.

Vi träffas på måndagar 18.30-20.00 i Missionshuset och ber och läser ett studiematerialet För det vidare - bibelsamtal för små grupper tillsammans.


Kontaktperson; Anders och Ingalill Ekblom 019-298609