Liv och Tro

Välkommen att träffas i en mindre grupp i ett hem. Vi läser Bibeln, samtalar om livet och ber tillsammans som ett komplement till gudstjänsterna i församlingen.

Just nu läser vi ur Johannesevangeliet när vi träffas till bibeläsing, bön och samtal.


Kontaktperson; Anders och Ingalill Ekblom 019-298609