Liv och Tro

Välkommen att träffas i en mindre grupp i ett hem. Vi läser Bibeln, samtalar om livet och ber tillsammans som ett komplement till gudstjänsterna i församlingen.

Vi träffas på tisdagar 18.30-20.00  i våra olika hem och ber och läser Bibeln tillsammans. Vill du vara med så är du varmt välkommen.