Mission

Familjen Lindsmyr består av Petra, Mattias, Albin (-04), Ellen (-07) och Isak (-09). Vi bor och arbetar i, Nelspruit, Sydafrika sedan augusti 2017. Vi är utsända av Evangeliska Frikyrkan och arbetar på Region Afrikas missionscenter. De länder som EFK arbetar inom Region Afrika är Sydafrika, Mocambique, Swaziland, Zambia, Tanzania och Centralafrikanska republiken (RCA). Petra arbetar främst med fokusområdet Barns rättigheter. En del av arbetet innebär att följa upp det arbete som sker inom de olika Barnhjälpen-projekten som EFK har. En annan stor del är inom ett SIDA-finansierat program för att skapa trygga och säkra platser för barn. Mattias arbetar främst inom fokusområdena Hållbar försörjning och Församlingsbyggande där en stor del av arbetet riktas mot Swaziland, men även regionalt. I praktiken så innebär vårt arbete en hel del administrativt arbete, kontakter med partners i de olika länderna, planering och förberedelser av workshops, undervisning, gudstjänster och en del resor. Vi tycker om våra arbeten och det är omväxlande, roligt, utmanande och utvecklande.

Barnen går i skola på engelska och skolan ligger ungefär 10–15 minuter från oss. De trivs bra, har kompisar även om det är en hel del som är annorlunda mot skolan i Sverige.

Vi är så tacksamma för ert stöd och för era förböner! Det är ovärderligt och vi och barnen pratar ofta om att det är så skönt att veta att det är många som ber för oss. Hör gärna av er, det är roligt att ha kontakt tycker vi.

/Mattias, Petra, Albin, Ellen och Isak