Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss.

November

4/11 16.00 Bengt Björkering

11/11 kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman, Linda Sjöberg, Johan Fahlström

18/11 kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Vintrosa Kyrka

25/11 kl. 11.00 Jubileumsgudstjänst, församlingen 150 år!

Det är alltid söndagsskola för barnen i anslutning till gudstjänsten (se mer under församlingsliv)

Gudstjänst för alla åldrar

När vi har gudstjänst för alla åldrar får vi besök av Lea och Jim som funderar över Livet tillsammans med Jesus.

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen.

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.