Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss.

Februari

3/2 Vi besöker andra kyrkor

10/2 kl. 13.00 Församlingens årsmöte, Johan Fahlström

17/2 kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman & Linda Sjöberg

24/2 kl. 16.00 Gudstjänst med nattvardsfirande

Mars

3/3 Vi besöker andra församlingar

10/3 kl. 16.00 Gudstjänst, Bengt Björkering

17/3 kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman & Linda Sjöberg

24/3 kl. 16.00 Gudstjänst med Patrik Wahlund

31/3 kl. 16.00 Gudstjänst, Susanne Åberg, Ulrika Molitor, Camilla Björkering


Gudstjänst för alla åldrar

När vi har gudstjänst för alla åldrar får vi besök av Lea och Jim som funderar över Livet tillsammans med Jesus.

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen.

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.