Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss.

Maj

1/5 Hänvisning till andra församlingar


8/5 16.00 Gudstjänst, Sebastian Molitor


15/5 kl 14:00 Ekumenisk pilgrimsvandring med start i Garphyttans nationalpark

Lunch+ församlingsmöte kl 12


22/5 Sång- och danssmajl, Gudstjänst på Hjälmargården https://hjalmargardenlager.se/smajl/


26-29/5 Kristi Himmelsfärd ev scoutläger


Juni


5/6 Hänvisning till andra församling


12/6 16.00 Gudstjänst Lars-Ruben och Anne-Charlotte Fahlström


19/6 10.00 Bruksgudstjänst i Garphyttans industrimuseum


Hänvisning till Midsommarkonferens på Torp


Juli

3/7 10.00 Elim i Latorp


10/7 10.00 Equmeniakyrkan Vintrosa


17/7 10.00 Svenska kyrkan


24/7 10.00 Svenska kyrkan


31/7 10.00 Nybblekyrkan


Augusti

7/8 10.00 Betel i Vintrosa


14/8 Ekumenisk gudstjänst i stadsparken Örebro


Information utifrån Covid -19 (Corona)

Nu är vi igång med vår verksamhet igen. På söndagarna möts vi till Gudstjänst och varannan onsdag och torsdag till bön och bibelläsning.

På onsdagar har vi scoutverksamhet igång igen. Se program under fliken Barnverksamhet.


Gudstjänst för alla åldrar

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen. Ofta får vi besök av en eller ett par lite märkliga karaktärer som synliggör dagens budskap på ett för barnen anpassat sätt.

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.