Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss.

Ekumeniska sommargudstjänster på Kilsbergskanten

Juni

20 juni kl. 10.00 Bruksgudstjänst digitalt från Garphyttans frikyrkoförsamling. Sökbar på youtube: Garphyttans frikyrkoförsamling Bruksgudstjänst, eller via denna länk:
Bruksgudstjänst 2021-06-20

Juli

1 juli (torsdag) kl. 18.00-20.00 Våffelcafé, Betel i Vintrosa

4 juli kl. 10.00 Gudstjänst i Nybblekyrkan

31 juli (lördag) kl. 15.00 Musik i folkets park med Lindbergarna. Fika serveras.

Augusti

8 augusti kl. 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan Tomta, Vintrosa

15 augusti kl. 10.00 Gudstjänst i Betel i Vintrosa

22 augusti kl. 10.00 Gudstjänst i Elim i Latorp

Information utifrån Covid -19 (Corona)

Utifrån rådande omständigheter med Lokala Allmäna Råd om att inte träffas i större grupper, är våra gudstjänster och Liv och tro (Bön och Bibelgrupp) på paus. Vi pausar även scoutverksamheten.


Under Corona har vi hänvisat till digitala gudstjänster i andra församlingar. Här finns en länk till Immanuelskyrkan i Örebro: Immanuelskyrkan Örebro - YouTube för den som vill ta del av när det passar.

Vi har en dialog med Immanuelskyrkan som tycker att det är bra att vi delar deras gudstjänster.

Gudstjänst för alla åldrar

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen. Ofta får vi besök av en eller ett par lite märkliga karaktärer som synliggör dagens budskap på ett för barnen anpassat sätt.

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.