Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss. 

September

3/9 kl. 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan i Vintrosa

10/9 kl. 16.00 Gudstjänst med nattvardsfirande, Lars-Ruben och Anne-Charlotte Fahlström

24/9 kl. 16.00 Gudstjänst, Elinne Krieg och Sergei Ivanov


Oktober

1/10 kl. 16.00 Ekumenisk gudstjänst för alla åldrar, Linda Sjöberg, Helena Hultman

8/10 kl. 16.00 Gudstjänst, Sebastain Molitor

15/10 Vi besöker andra församlingar

22/10 kl.16.00 Bön och lovsångsgudstjänst, Susanne Åberg och Åsa Fahlström


November

5/11 kl.10.00 Ekumenisk gudstjänst i Vinteråsens församling i Vintrosa

12/11 kl. 16.00 Ekumenisk gudstjänst för alla åldrar, Linda Sjöberg, Helena Hultman

19/11 Vi besöker andra församlingar

26/11 kl. 16.00 Gudstjänst med nattvardsfirande, Karin Classon


December

3/12 1:a advent, Vi besöker andra församlingar

10/12 kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, barnverksamhetsavslutning
Gudstjänst för alla åldrar - ekumensikt för alla små och stora barn som vill.

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen. Ofta får vi besök av en eller ett par lite märkliga karaktärer som synliggör dagens budskap på ett för barnen anpassat sätt.