Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss. 

April

2/4 kl. 16.00 Gudstjänst för alla åladrar. Tema PÅSK, Linda Sjöberg, Helena Hultman

16/4 kl. 16.00 Alpha-gudstjänst, Hur och varför ska jag be?

23/4 kl. 16.00 Alpha-gudstjänst, Hur och varför ska jag läsa Bibeln?


Maj

7/5 kl. 16.00 Alpha-gudstjänst, Hur leder Gud oss?

14/5 kl. 16.00 Alpha-gudstjänst, Vem är den Helige anden?


Pingsthelgen, Sång - och danssmajl på Hjälmargården. Gudstjänst på Hjälmargården 28/5 kl. 15.00.


Juni

3/6 (lördag) 16.30-17.30 Fotboll för alla åldrar och därefter grillning vid Missionshuset. 

18/6 kl. 10.00 Bruksgudstjänst (gudstjänst på Bruket i Garphyttan)


I januari kommer vi ha julgransplundring tillsammans i församlingen. I den samlingen kommer en del vara att vi fortsätter samtal som vi har haft under hösten om hur vi tillsammans önskar leva församling. 


Fram till vårt årsmöte kommer vi inte inte ha några offentliga samlingar, men efter det hoppas vi kunna presentera ett program inför våren. 


Håll dig uppdaterad här eller på vår fb-sidaGudstjänst för alla åldrar - tillfällig paus

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen. Ofta får vi besök av en eller ett par lite märkliga karaktärer som synliggör dagens budskap på ett för barnen anpassat sätt. 

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.