Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss.

September

6/9 Gudstjänst i andra församlingar

13/9 Kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman och Linda Sjöberg

20/9 16.00 Bibelstudium med Patrik Wahlund

27/9 16,00 Gudstjänst med Börja Erdtman och Thomas Lundgren, världsmästare i armbrytning. Börje och Thomas berättar för oss om Ankarstiftelsens arbete både i Colombia och i Sverige.

Oktober

4/10 Gudstjänst i andra församlingar

11/10 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman och Linda Sjöberg, Johan Fahlström talar till de vuxna

18/10 16.00 Bibelstudium med Patrik Wahlund

25/10 16.00 Gudstjänst, Sebastian Molitor. Himlafest för barnen på övervåningen. Varmt välkommen till gudstjänst på olika sätt.

November

1/11 Allhelgonahelgen, gudstjänst i andra församlingar

8/11 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman och Linda Sjöberg. Johan Fahlström talar till de vuxna

15/11 16.00 Lovsångsgudstjänst. Lovsången leds av Sara Björlemyr, Edith Bäckrud, Alma Fahlström, Åsa Fahlström. Predikan Bengt Björkering.

22/11 16.00 Bibelstudium Patrik Wahlund

29/11 1:a advent, vi besöker andra församlingar

December

6/12 16.00 Gudstjänst, Sebastian Molitor

13/12 Lucia, Barnverksamhetsavslutning

Gudstjänst för alla åldrar

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen. Ofta får vi besök av en eller ett par lite märkliga karaktärer som synliggör dagens budskap på ett för barnen anpassat sätt.

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.