Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss.

Mars

1/3 Vi hänvisar till gudstjänster i andra församlingar

8/3 kl. 16.00 Bibelstudium och samtal, Ingemar Fhager

15/3 kl. 10.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman, Linda Sjöberg, Johan Fahlström

22/3 kl. 16.00 Bibelstudium och samtal, Ingemar Fhager

29/3 kl. 16.00 Gudstjänst med nattvardsfirande, Lars-Ruben Fahlström


April

5/4 Vi hänvisar till gudstjänster i andra församlingar

9/4 kl. 18.00 Getsemanestund, Anna Öhrström, Ingalill Ekblom

19/4 kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman, Linda Sjöberg, Johan Fahlström

26/4 kl. 16.00 Lovsångsgudstjänst med nattvardsfirande, Camilla Björkering, Susanne Åberg


Maj

3/5 Vi hänvisar till gudstjänster i andra församlingar

10/5 kl. 16.00 Gudstjänst, Sebastian Molitor

17/5 kl. 15.00 Konsert på Hjälmargården, avslutning på Sång- och danssmajl

24/5 kl. 11.00 Avslutningsgudstjänst på scoutlägret. Plats Gårdsjötorp

31/5 kl. 16.00 Gudstjänst med nattvardsfirande, Sebastian Molitor


Juni

7/6 kl. 10.00 Barnverksamhetens avslutning, Barnledarna

14/6 kl. 10.00 Bruksgudstjänst i Garphyttans Bruks museum, Bengt Björkering m fl.


Under sommaren ordnas ekumeniska gudstjänster i Tysslingebygden.

Gudstjänst för alla åldrar

När vi har gudstjänst för alla åldrar får vi besök av två äventyrare som funderar över Livet tillsammans med Jesus.

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen.

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.