Gudstjänst

Tre av fyra söndagar i månaden firar vi gudstjänst tillsammans. Den fjärde söndagen besöker vi andra församlingar. Välkommen till oss du som brukar besöka oss, men även du som aldrig har varit i Missionshuset eller som kommer någon gång ibland. Vår önskan är att Du alltid ska känna dig välkommen till oss.

Oktober

6/10 Vi besöker andra församlingar

13/10 Kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar med scoutinvigning och barnvälsignelse, Helena Hultman, Linda Sjöberg och Sebastian Molitor

20/10 kl. 16.00 Gudstjänst, Bengt Björkering

27/10 kl. 16.00 Gudstjänst i Missionshuset

November

3/11 kl. 16.00 Himlafest för barnen

10/11 kl. 18.00 Missionskväll, Mikael Bohman

17/11 kl. 16.00 Gudstjänst för alla åldrar, Helena Hultman, Linda Sjöberg och Johan Fahlström

24/11 kl. 16.00 Lovsångsgudstjänst - HHN, Susanne Åberg

Gudstjänst för alla åldrar

När vi har gudstjänst för alla åldrar får vi besök av två äventyrare som funderar över Livet tillsammans med Jesus.

Vi ber, sjunger lovsång och dansar tillsammans - hela församlingen.

När barnstunden är klar delges fördjupande tankar utifrån dagens tema till de vuxna.