Hälsning från församlingen

Psalm 23

231En psalm av David.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

232

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

3

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

4

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

5

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

6

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

© Svenska Bibelsällskapet


Ta till dig vad Jesus säger i Bibelns Nya Testamente: Matteusevangeliet 9:36 "När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde...", och Johannesevangeliet 14:1-7 "Vägen till Fadern

141»Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 2I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? 3Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. 4Och vägen dit jag går, den känner ni.« 5Tomas sade: »Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?« 6Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom."

Det är fantastiskt att få mötas i Missionshuset dit alla är välkomna till de olika grupperna, ute i naturen med scouterna, på fotbollsplan och i idrottshall, i samtalsgrupp och i gudstjänsten med söndagsskola och kyrkkaffe och inte minst i ”Gudstjänst för alla åldrar” en gång i månaden. Väl mött!

Välkommen!

Hälsningar från Garphyttans frikyrkoförsamling / Lars-Ruben Fahlström