Hälsning från församlingen

Uppståndelsen

Efter sabbaten köpte Maria från Magdala, Maria som var Jakobs mor och Salome sådana doftande kryddor som man brukade lägga i gravar. Tidigt, tidigt på söndagmorgonen, i soluppgången, gick de till graven. De var bekymrade över hur de skulle få hjälp att rulla bort stenen.

Men när de såg efter visade det sig att den redan var bortrullad, trots att det var en stor sten, så de gick in i graven och fick till sin bestörtning se en ung man sitta där inne till höger, helt klädd i vitt. 

-Bli inte rädda sa han. Ni undrar var Jesus från Nasaret är, han som korsfästes. Han har uppstått, han är inte här mer. Ni ser själva att här är tomt. Gå nu. Berätta för lärjungarna och Petrus att han går före er till Galiléen. Där får ni se honom, precis som han har lovat. 

Markusevangeliet 16 kap (Ur The Message)


Den Apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den heliga Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 


Vill du veta mer är du välkommen att ringa någon av oss, eller komma och hälsa på i Missionshuset i anslutning till våra samlingar. Hos oss får alla vara med.