Hälsning från församlingen

VAL AV ”TRO, HOPP och KÄRLEK”

Vad kan man välja? Det rekommenderas att ta” hela paketet”, och ”störst är kärleken” som där ingår. Vi alla behöver tro, hopp och kärlek varje dag och inte minst i framtiden. Vi blir ofta trötta på, och av alla val vi ständigt måste göra. Men hela paketet här ovan är av annan art och till för att vi skall finna ro, vila, trygghet, kraft och glädje. Tänk att någon finns som älskar just oss var och en, och är garant för hela ”paketet”.

Vad kostar det?

Svar: Endast ett personlig JA från vår sida!

Hur?

Läs i bibeln ”det glada budskapet” i Johannesevangeliet 3:16 och Första Korinthierbrevet 13:12-13.

I bygdens alla kyrkor får Du höra, att Jesus Kristus kan bli en verklighet för Dig.

Till Missionshuset, här i Kilsbergssluttningen, är Du alltid välkommen att dela gemenskap och få höra mer om innehållet i ”Paketet”.

Kontaktbladet visar olika möten, grupper och aktiviteter som Du har att välja på.

Välkommen och ta en vacker höstpromenad upp i backen till vår lilla kyrka!

Hälsningar från Garphyttans frikyrkoförsamling

genom Lars-Ruben Fahlström