Om vår församling

Om vår församling                            

I år firar vår församling 151 år. Rötterna går tillbaka till 1868, då Garphyttans Missionsförening bildades.  Det är en intressant historia man kan följa i alla de dokument som sparats. Sedan mitten av 1800-talet har mycket hänt - väckelsetider, internationella missionskontakter och arbeten. Redan tidigt 1900-tal utsända missionärer till Kina och Afrika. Församlingen har haft intensivt sång- och musikliv, närhet till samhällsutvecklingen med demokrati och mycket socialt engagemang. Redan tidigt mycket barn- och ungdomsverksamhet, söndagsskola, nykterhetsarbete, även bibliotek. 

Under lång tid på 1900-talet var Garphyttans missionshus ett missions- evangelist- och ett frikyrkocentra i bygden. Det fanns också ett nära samarbete under många år, och gemensamma pastorer med Arvaby friförsamling. Många hundratals barn och ungdomar har genom åren deltagit i söndagsskola, scouting,  Måndagsgrupp, UK, J1, J2, J3, Tonår, Unga Röster, ungdomskör, kristendomsskola, Bibelklubb, barndans, musikaler, Hjältegrupp och andra grupper ledda av frivilligt och ideellt engagerade församlingsmedlemmar. Tusentals i olika åldrar har passerat genom Missionshusets dörrar i gudstjänster och olika vuxengrupper, som sång- och gitarrgrupper, musikförening, syförening, Alfa-grupp, Bibelstudier och bön, kör och målarcirkel. Församlingen har ett stort kontaktnät i samhället, och både inom och utanför församlingen, har vi alltid engagerat oss socialt och diakonalt. Folkets hus har varit plats för många samlingar som söndagsskolfester. Vid samhällets Valborgsfirande har vi ofta bidragit med sång och scouterna med brasa och annat program.

Tidigare Sanatoriet/ vårdhem intill oss, har fått besök och även Julotta. Under flyktingförläggningens tid här fanns vi nära många enskilda och familjer, som fick gemenskap, omsorg och även juridisk hjälp av oss. I nyare tid är vårt missionshus fortfarande en ”missionsstation”. Vi känner stor tacksamhet över allt Gud gjort under åren, och hur vi på olika sätt fått och får vara redskap ”Guds händer och fötter” för att nå ut med hans kärlek.

För att nå ut och göra gott i samhället, och för att vårt budskap ska förstås och tas emot, har verksamheten växlat och flexibelt anpassat sig efter tidens former och människors behov. Budskapet har inte ändrats. Alla har fått del av det som alltid varit församlingens budskap, budskapet om Jesus Kristus som varje människas och hela världens frälsare.

Församlingens första namn var Missionsförening och därefter Evangeliska friförsamlingen i Garphyttan. 1943 slog man samman olika trosriktningar i Garphyttan, HF (Helgelseförbundet), ÖM(Örebrobaptister)och PM (Pingstmissionen) till en rent Biblisk församling utan samfundsanknytning, Garphyttans friförsamling. Genom det var vi tidigt en ekumenisk församling. Nu heter vi Garphyttans frikyrkoförsamling, är fortfarande en friförsamling. Församlingen förkunnar och praktiserar dop som bekräftelse på sin tro. Medlem är den som är bekännande kristen och döpt, som vuxen eller som barn.                                                                 

Vår samarbetspartner är EFK, Evangeliska frikyrkan. Våra barn deltar i deras värdefulla och omtyckta läger.                    

Församlingen är en levande församling med 39 medlemmar, där mycket roligt händer. I helgen hade vi barngruppernas sommaravslutning och även dop på en vacker plats i en sjö i Kilsbergen, som är vårt närområde. Medlemmarna, många barnfamiljer, är aktiva och delaktiga i ansvarstagande och verksamheten utifrån vars och ens möjligheter. Vi har söndagsskola med hjältegrupp, scouting, tonår och gudstjänster för alla åldrar, och anordnar billiga scoutläger med grannförsamlingarna. 

Förutom gudstjänsterna, där egna även teologiskt och pastorsutbildade medlemmar (med andra arbeten till vardags) predikar, träffas vi till Bibelläsning och bön under veckan i hem. Samråd och beslut har vi vid månadens församlingsmöte. Hösten har sin upptakt på församlingshelgen. I år bodde vi på Kilsbergsgården. Under många år har vi haft egna anställda pastorer, men har inte nu råd med anställningar, utan sköter själva verksamheten, fastighet och allt praktiskt. Periodvis har vi hjälp från annat håll med predikan och undervisning. En söndag i månaden är gudstjänstfri, för att vi ska kunna besöka andra församlingar och vara i större kristna sammanhang. 

Vår kyrka är Garphyttans missionshus, byggt 1883, utbyggt under åren, och ligger i ett kulturområde i backen upp mot Kilsbergens fantastiska natur med många bad- och fiskesjöar, också med slalombackar och Ånnabodas friluftsområde, ”Örebros gröna rum”. Till stans centrum tar det 20 min. med bil och bra bussförbindelser finns det. Den som bor eller bott i Garphyttan stannar gärna kvar, eller kommer tillbaka. Det gäller inte minst barnfamiljer och naturintresserade.

I bygden har församlingar och kyrkor gemensamt forum i TKR; Tysslinge kristliga råd. Där samordnas bl.a. Globala veckan och våra gemensamma sommargudstjänster.

Sommarens första ekumeniska gudstjänst är Bruksgudstjänsten. Församlingen har sen dess början haft närhet till Bruket genom medlemmarnas arbeten där och i livet i samhället, som då var ett brukssamhälle. Samhället förändrades, men man började ordna sommargudstjänst i museet, som vår församling ansvarar för, och med hjälp av kaffekokning från bruksmuseet. Gamla sångerna finns med, men också nya och programpunkter för barnen.

*Vårt 150-årsfirande började under våren vid en gudstjänst med berättande och en utställning som sen fanns i Missionshuset under juni månad bl. a under Tysslingedagen. Vid vår Bruksgudstjänst fanns minnen och sånger med från första tiden, och en mindre utställning.                                                                                                 

Du som önskar titta i album, och på dokument och annat kontakta oss gärna.          

                                                                                                             

Alltid välkommen till Garphyttans missionshus!                                                                                           

Du som funderar på eller känner någon som önskar att röra på sig, kanske flytta, och ha närhet till stad och natur – Garphyttan och vår församling är ett gott alternativ. Välkomna att besöka oss! Hör gärna av dig till vår ordförande Linda Sjöberg.