Vår Vision

Som kristen församling med Jesus i centrum vill vi vara en andlig gemenskap, en diakonal och ansvarstagande församling som är öppen och flexibel.

Andlig gemenskap

Diakoni

Öppen och flexibel

Ansvar